Eredienst

Het tijdschrift EREdienst verschijnt zes keer per jaar in de even maanden onder verantwoordelijkheid van de redactie. Het blad is bestemd voor kerkmusici en alle anderen die met de eredienst te maken hebben: kerkenraden, liturgiecommissies en meelevende gemeenteleden.

In het blad worden allerhande liturgische en kerkmuzikale onderwerpen behandeld, zoals gezangen, formulieren, orden van dienst en manieren van avondmaalsviering. Ook bevat het verenigingsorgaan artikelen over zaken waar specifiek kerkorganisten mee te maken hebben. Bijvoorbeeld: het maken van een eenvoudige harmonisatie, literatuurspel in en rondom de dienst. Tevens staan in regelmatig besprekingen van nieuw gebouwde orgels. De nadruk ligt daarbij op orgelbouwnieuws uit de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), de Nederlands Gereformeerde en de Christelijk Gereformeerde Kerken.

Inhoud nummer 2017 - 6:

Ria Borkent schrijft in de rubriek ‘Taal & liturgie’ over de diverse liedgenres die er zijn, en hoe daarmee om te gaan in de liturgie. In het bijzonder besteedt ze aandacht aan de noodzaak om liederen voorafgaande aan de kerkdienst te oefenen.
In het artikel van Anje de Heer gaat het om bekende liturgische elementen, waarmee gereformeerde kerkdiensten doorgaans beginnen: het otum en de groet. Ze schetst vanuit de historie een aantal lijnen en gaat in op de functies.
Jan Smelik bespreekt in het kader van het lied van de maand de christmascarol ‘De engel Gabriël komt aangesneld’ (Liedboek 443). Het is de vertaling die Andries Goovaart maakte van de carol ‘The Angel Gabriel From Heaven Came’.
‘- en vele duizenden, ontheemd’ is de beginregel van Liedboek 997, dat het lied van de maand in januari 2018 is. Anje de Heer geeft een toelichting op dit lied van Herman Stuempfle jr., dat vertaald is door Ite Wierenga.

 

Kopij 

Kopij dient de 20ste van de maand voorafgaande aan de verschijning in het bezit te zijn van de eindredacteur. Het blad bevat geen agenda voor concerten. Wel worden (voorzover de ruimte het toelaat) korte persberichten opgenomen van bijzondere orgelprojecten. Toezending van persberichten graag digitaal!

Abonnement
Een abonnement op EREdienst kost 40 euro per jaargang. Losse nummers mits voorradig á 7 euro te bestellen. U dient het bedrag over te maken op bankrekening NL 72 RABO 0118 364 561 t.n.v. Ver van Geref Kerkmusici te Deventer, o.v.v. het gewenste nummer. Vermeld ook uw adresgegevens. Voor een abonnement kunt u zich elders op deze site aanmelden als lid van de VGK.

Deel dit artikel:

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn