Eredienst

EREdienst 2017 5Het tijdschrift EREdienst verschijnt zes keer per jaar in de even maanden onder verantwoordelijkheid van de redactie. Het blad is bestemd voor kerkmusici en alle anderen die met de eredienst te maken hebben: kerkenraden, liturgiecommissies en meelevende gemeenteleden.

In het blad worden allerhande liturgische en kerkmuzikale onderwerpen behandeld, zoals gezangen, formulieren, orden van dienst en manieren van avondmaalsviering. Ook bevat het verenigingsorgaan artikelen over zaken waar specifiek kerkorganisten mee te maken hebben. Bijvoorbeeld: het maken van een eenvoudige harmonisatie, literatuurspel in en rondom de dienst. Tevens staan in regelmatig besprekingen van nieuw gebouwde orgels. De nadruk ligt daarbij op orgelbouwnieuws uit de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), de Nederlands Gereformeerde en de Christelijk Gereformeerde Kerken.

Inhoud nummer 2017 - 5:
Het septembernummer van EREdienst opent met een column van Erik Zwiep over de Luther-herdenking op BBC3: een voorbeeld voor Nederland. Jan Smelik schrijft over Luther en de muziek, en wat we vandaag de dag van de visie van de reformator kunnen leren. In zijn artikel ‘De stem van Het Landvolk’ gaat Jan Groenleer in op de betekenis van de dichtersgroep die vijftig jaar geleden de interkerkelijke psalmberijming voltooide. Het nummer bevat vervolgens twee liedbesprekingen: ‘Geef vrede door van hand tot hand’ (Liedboek 1014 –bespreking: Jan Smelik) en ‘Wij offerden aan goden' (Liedboek 743 – bespreking: Anje de Heer). De muziekbijlage bevat twee bewerkingen (van Charles V. Stanford en Henry Coleman) en een zetting van Liedboek 1014.


Kopij 

Kopij dient de 20ste van de maand voorafgaande aan de verschijning in het bezit te zijn van de eindredacteur. Het blad bevat geen agenda voor concerten. Wel worden (voorzover de ruimte het toelaat) korte persberichten opgenomen van bijzondere orgelprojecten. Toezending van persberichten graag digitaal!

Abonnement
Een abonnement op EREdienst kost 40 euro per jaargang. Losse nummers mits voorradig á 7 euro te bestellen. U dient het bedrag over te maken op bankrekening NL 72 RABO 0118 364 561 t.n.v. Ver van Geref Kerkmusici te Deventer, o.v.v. het gewenste nummer. Vermeld ook uw adresgegevens. Voor een abonnement kunt u zich elders op deze site aanmelden als lid van de VGK.

Deel dit artikel:

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn